CAT | ES | EN     
BCR Arquitectes, scp
BCR

Altres Activitats: Articles, Publicacions, Exposicions...
 

2008-14 Pià Romans, membre del CAC de Girona.

2008-14 Frederic Cabré, president de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes.

2007-08 Josep Mª Birulés comisari nova guia d’arquitectura de girona

2006-08 Frederic Cabré, secretari de la Demarcació de Girona del Col.legi d'Arquitectes.

2004. Exposició i llibre 20 anys del Pla del Barri Vell de Girona , Ajuntament de Girona. JMB

2003.- AECI (cooperación española) Sta Cruz de la Sierra, Bolívia. Jm Birulés jornades sobre els centres històrics iberoamericans .

2001-02. Josep Mª Birulés, professor convidat rectorat Udg assignatura “ Llenguatges de l’Arquitectura i l’Urbanisme ”, departament de Geografia

1996. Dossier "Urban Feder" Unió Europea subvenció reforma urbana del Pou Rodó de Girona. JMB

1994. Realització dossier Unió Europea subvenció programa pilot conservació del patrimoni projecte Call Jueu de Girona. Assolida.

1991-95. Josep Mª Birulés, regidor delegat Gestió urbanística Barri Vell de Girona.

 

1990-96. M Pilar Romans Vocalia d'Act. Culturals, Demarcació de Girona del Col.legi d'Arquitectes.
Coordinació d'exposicions i producció d'exposicions pròpies i cicles de conferències.
Producció de llibres i publicacions:
- ATLAS 1,Girona Ciutat
- ATLAS 2, Ciutats de Girona
- RAFAEL MASÓ,arquitecte noucentista
- GUIA d' arquitectura de Girona ciutat, video: "arquitectures de Girona
- MAPA-GUIA d’arquitectura provincial.
- MONOGRAFIES:"Concurs Pavelló de Fontajau-8 pavellons", "Arquitectura i Salut: nou hospital de Sta. Caterina", "Martí Sureda i Deulovol,arqte.", "S'Agaró, l'arquitectura d'un somni".

1989-90. Josep Mª Birulés, arquitecte municipal Ajuntament de Girona.

1996. Universitat de Girona. Conferencia i publicació seminari internacional “La Ciutat Històrica dins la Ciutat” JMB.

1996. Col.legi d’Arquitectes , dem. de Girona, " Guia d'arquitectura Girona ciutat-1996 ". Llibre JMB.

1987. Generalitat, Arquit.ª & Habitatge: "L'arquitectura dels Balnearis a Catalunya". Llibre. Barcelona. JMB. amb d'altres autors sota dir.Ignasi Solà Morales.

1986. I.L.A.U.D., Siena Itàlia. Concurs i beca UPC . per a la participació Seminari Internacional i realització avant-projectes sobre "l’Ospedale di Sta.Maria della Scala". JMB

1986. M.O.P.U.: Exposició "Arquitectura Teatral en España" i llibre catàleg. Madrid. JMB. amb d'altres autors sota dir.Ignasi Solà Morales.

1985. Ajuntament de Girona: Exposició "125 anys del Teatre Municipal de Girona" i realització llibre sobre l'arquitectura del Teatre. JMB