CAT | ES | EN     
BCR Arquitectes, scp
BCR

Habitatges en un casal g˛tic, Ciutadans 10 > Arquitectura Pública i Equipaments
> Planejament i Urbanitzacions
> Arquitectura Industrial, Hostalera i Comercial
> Residencial Col·lectiva per rehabilitació
> Residencial Col·lectiva en nova planta
> Residencial Unifamiliar per rehabilitació
> Residencial Unifamiliar en nova planta