CAT | ES | EN     
BCR Arquitectes, scp
BCR

Projecte de millora del Passeig de Llafranc > Arquitectura Pública i Equipaments
> Planejament i Urbanitzacions
> Arquitectura Industrial, Hostalera i Comercial
> Residencial Col·lectiva per rehabilitació
> Residencial Col·lectiva en nova planta
> Residencial Unifamiliar per rehabilitació
> Residencial Unifamiliar en nova planta