CAT | ES | EN     
BCR Arquitectes, scp
BCR

Planejament i Urbanitzaciˇ > Arquitectura Pública i Equipaments
> Planejament i Urbanitzacions
> Arquitectura Industrial, Hostalera i Comercial
> Residencial Col·lectiva per rehabilitació
> Residencial Col·lectiva en nova planta
> Residencial Unifamiliar per rehabilitació
> Residencial Unifamiliar en nova planta

 

Ajuntament de Quart. Reforma de planejament sector La Roureda

Fira de Girona. Aparcament posterior i nous accessos al recinte. Passera peatonal exterior. Executat.

Ajuntament de Palafrugell. Urbanització parc urbà de la Sauleda-Carrilet. En redacció.

Ajuntament de Palafrugell. Tractament urbà de la riera de Llafranch. Executat.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar: Reforma Planejament General del Nucli de Sant Dalmai. Aprovat.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar: Avantprojecte d’urbanització del Nucli de Vilobí.

Landscape-Grup Banc de Sabadell. Plà parcial sectors del Perelló i Can Pere Màrtir a Vilablareix. Realitzat

Ajuntament de Vilablareix. Modificació de Normes Subsidiàries sectors del Perelló i Can Pere Màrtir. Aprovat

Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Reforma Planejament General del Nucli de Vilobí. Realitzat.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Tractament paisatgístic i regeneració de la riba de l’Onyar. Dossier “Feder”.

Ajuntament de Vilobí d’Onyar: Reforma Planejament General del Nucli de Salitja. Aprovat.

Ajuntament de Salt: Reforma urbana i millora ambiental de l’Eixampla Oest. Executat.

Ajuntament de Salt: Reforma ambiental i carril-bici al barri de les Cases Barates i Escola del Pla. Executat.

 

Ajuntament de Banyoles: Estudi director i dossier Feder per a la Sistematització dels Recs de l'Estany i el seu tractament ambiental. Amb Miquel Duran i Josep Portella, arquitectes.

Cofor S.L. Pla Especial, estudi de detall d’aprofitament urbanístic i protecció patrimonial del C. de la Rosa a Girona. Aprovat.

Ajuntament de Girona.Programa “Urban”-Unió Europea i dossier director Barri St.Fèlix .

Ajuntament de Girona: Reforma Urbana, reparcel.lació i urbanització POU RODO- al Barri Vell.Girona. Aprovat.

Ajuntament de Girona: Urbanització plaça General Marvà-Beates a Girona. Executat.

Ajuntament St. Feliu de Guíxols: Zona verda a Vilartagues. Projecte.

Teresa Rosa: Pla Especial, estudi de detall d’aprofitament urbanístic i protecció patrimonial de la “Villa Lola” a Llafranc. Aprovat.

Comissió de Ports, Generalitat: Pla Especial/estudi de detall Port de L'Escala. Aprovat.

Comissió de Ports, Generalitat: Urbanització de passeig Públic i moll de nàutica popular a la “ Clota Petita de l’Escala”.Executat.

Comissió de Ports, Generalitat: Estudi d'Impacte de l' Ampliació del Port de l'Escala. Aprovat.

Ajuntament de Blanes: Executat: Sistematització equipaments esportius de les escoles